• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  2 13 lần 13 lần 13 lần 44 lần 44 lần
  3 13 lần 13 lần 13 lần 44 lần 44 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 14 lần 31 lần 45 lần 88 lần
  1 13 lần 14 lần 31 lần 39 lần 88 lần
  2 7 lần 16 lần 28 lần 50 lần 81 lần
  3 6 lần 16 lần 28 lần 33 lần 81 lần
  4 9 lần 19 lần 38 lần 39 lần 97 lần
  5 6 lần 19 lần 38 lần 41 lần 97 lần
  6 7 lần 12 lần 21 lần 53 lần 78 lần
  7 9 lần 12 lần 21 lần 41 lần 78 lần
  8 8 lần 15 lần 30 lần 39 lần 88 lần
  9 6 lần 15 lần 30 lần 25 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so