• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  8 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  9 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 11 lần 25 lần 38 lần 58 lần
  1 9 lần 11 lần 25 lần 37 lần 58 lần
  2 13 lần 11 lần 26 lần 50 lần 54 lần
  3 11 lần 11 lần 26 lần 43 lần 54 lần
  4 7 lần 19 lần 33 lần 44 lần 66 lần
  5 11 lần 19 lần 33 lần 51 lần 66 lần
  6 5 lần 14 lần 32 lần 38 lần 62 lần
  7 8 lần 14 lần 32 lần 27 lần 62 lần
  8 9 lần 14 lần 26 lần 41 lần 53 lần
  9 3 lần 14 lần 26 lần 36 lần 53 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so