• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 16 lần 16 lần 16 lần 48 lần 48 lần
  1 16 lần 16 lần 16 lần 48 lần 48 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 61 lần 61 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 61 lần 61 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 13 lần 25 lần 36 lần 77 lần
  1 7 lần 13 lần 25 lần 42 lần 77 lần
  2 6 lần 14 lần 27 lần 36 lần 91 lần
  3 11 lần 14 lần 27 lần 52 lần 91 lần
  4 11 lần 9 lần 25 lần 43 lần 79 lần
  5 4 lần 9 lần 25 lần 27 lần 79 lần
  6 6 lần 17 lần 32 lần 36 lần 87 lần
  7 6 lần 17 lần 32 lần 41 lần 87 lần
  8 10 lần 19 lần 32 lần 48 lần 93 lần
  9 14 lần 19 lần 32 lần 44 lần 93 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so