Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 13 lần 13 lần 13 lần 41 lần 72 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 70 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 46 lần 76 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 88 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 97 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 90 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 81 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 80 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 86 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 70 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 78 lần
1 14 lần 14 lần 14 lần 40 lần 92 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 80 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 79 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 82 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 66 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 83 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 98 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 83 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 69 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc