• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 17 lần 34 lần 49 lần 91 lần
  1 8 lần 17 lần 34 lần 34 lần 91 lần
  2 7 lần 12 lần 23 lần 41 lần 73 lần
  3 12 lần 12 lần 23 lần 37 lần 73 lần
  4 8 lần 14 lần 29 lần 39 lần 75 lần
  5 7 lần 14 lần 29 lần 48 lần 75 lần
  6 9 lần 14 lần 27 lần 38 lần 80 lần
  7 7 lần 14 lần 27 lần 40 lần 80 lần
  8 7 lần 11 lần 22 lần 39 lần 81 lần
  9 6 lần 11 lần 22 lần 40 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so