• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 9 lần 20 lần 30 lần 74 lần
  1 6 lần 9 lần 20 lần 38 lần 74 lần
  2 11 lần 10 lần 23 lần 55 lần 74 lần
  3 10 lần 10 lần 23 lần 39 lần 74 lần
  4 10 lần 19 lần 32 lần 44 lần 106 lần
  5 5 lần 19 lần 32 lần 42 lần 106 lần
  6 7 lần 15 lần 30 lần 43 lần 82 lần
  7 3 lần 15 lần 30 lần 29 lần 82 lần
  8 13 lần 17 lần 29 lần 45 lần 80 lần
  9 10 lần 17 lần 29 lần 40 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 08 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so