• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 12 lần 27 lần 42 lần 77 lần
  1 5 lần 10 lần 27 lần 39 lần 80 lần
  2 8 lần 19 lần 38 lần 48 lần 81 lần
  3 10 lần 16 lần 32 lần 45 lần 93 lần
  4 9 lần 13 lần 22 lần 35 lần 76 lần
  5 8 lần 14 lần 26 lần 35 lần 81 lần
  6 9 lần 13 lần 21 lần 35 lần 70 lần
  7 10 lần 14 lần 27 lần 44 lần 72 lần
  8 6 lần 11 lần 23 lần 37 lần 81 lần
  9 8 lần 13 lần 27 lần 45 lần 99 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 15 lần 24 lần 39 lần 91 lần
  1 7 lần 16 lần 30 lần 47 lần 82 lần
  2 4 lần 8 lần 17 lần 32 lần 70 lần
  3 10 lần 16 lần 35 lần 54 lần 87 lần
  4 9 lần 16 lần 32 lần 40 lần 83 lần
  5 7 lần 12 lần 26 lần 40 lần 84 lần
  6 14 lần 16 lần 29 lần 39 lần 90 lần
  7 6 lần 12 lần 26 lần 39 lần 77 lần
  8 5 lần 10 lần 21 lần 33 lần 67 lần
  9 11 lần 14 lần 30 lần 42 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc