• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 25 lần 37 lần 78 lần
  1 14 lần 11 lần 25 lần 55 lần 78 lần
  2 6 lần 20 lần 36 lần 39 lần 92 lần
  3 9 lần 20 lần 36 lần 48 lần 92 lần
  4 11 lần 11 lần 23 lần 46 lần 78 lần
  5 8 lần 11 lần 23 lần 42 lần 78 lần
  6 78 lần 17 lần 38 lần 26 lần 88 lần
  7 7 lần 17 lần 38 lần 31 lần 88 lần
  8 8 lần 16 lần 31 lần 36 lần 91 lần
  9 12 lần 16 lần 31 lần 45 lần 91 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so