• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 13 lần 26 lần 44 lần 90 lần
  1 9 lần 13 lần 26 lần 47 lần 90 lần
  2 6 lần 15 lần 34 lần 32 lần 86 lần
  3 10 lần 15 lần 34 lần 37 lần 86 lần
  4 14 lần 10 lần 24 lần 41 lần 65 lần
  5 4 lần 10 lần 24 lần 47 lần 65 lần
  6 8 lần 17 lần 26 lần 42 lần 70 lần
  7 4 lần 17 lần 26 lần 38 lần 70 lần
  8 10 lần 17 lần 25 lần 43 lần 86 lần
  9 6 lần 17 lần 25 lần 34 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so