• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 14 lần 28 lần 40 lần 77 lần
  1 7 lần 14 lần 28 lần 42 lần 77 lần
  2 7 lần 12 lần 25 lần 36 lần 72 lần
  3 8 lần 12 lần 25 lần 33 lần 72 lần
  4 13 lần 12 lần 25 lần 52 lần 84 lần
  5 9 lần 12 lần 25 lần 41 lần 84 lần
  6 8 lần 12 lần 23 lần 42 lần 78 lần
  7 10 lần 12 lần 23 lần 43 lần 78 lần
  8 6 lần 20 lần 39 lần 40 lần 87 lần
  9 6 lần 20 lần 39 lần 36 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so