• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 26 lần 37 lần 83 lần
  1 8 lần 14 lần 26 lần 39 lần 83 lần
  2 10 lần 14 lần 28 lần 40 lần 92 lần
  3 7 lần 14 lần 28 lần 37 lần 92 lần
  4 10 lần 17 lần 28 lần 41 lần 77 lần
  5 6 lần 17 lần 28 lần 30 lần 77 lần
  6 9 lần 13 lần 23 lần 39 lần 62 lần
  7 11 lần 13 lần 23 lần 43 lần 62 lần
  8 5 lần 17 lần 31 lần 40 lần 86 lần
  9 7 lần 17 lần 31 lần 32 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so