• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 9 lần 16 lần 28 lần 56 lần
  1 10 lần 9 lần 16 lần 44 lần 56 lần
  2 9 lần 18 lần 31 lần 44 lần 77 lần
  3 11 lần 18 lần 31 lần 32 lần 77 lần
  4 11 lần 14 lần 33 lần 51 lần 79 lần
  5 9 lần 14 lần 33 lần 42 lần 79 lần
  6 7 lần 16 lần 24 lần 45 lần 72 lần
  7 8 lần 16 lần 24 lần 41 lần 72 lần
  8 5 lần 15 lần 33 lần 39 lần 80 lần
  9 6 lần 15 lần 33 lần 39 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 12 -2018 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
       

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so