• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 13 lần 33 lần 43 lần 86 lần
  1 9 lần 13 lần 33 lần 30 lần 86 lần
  2 9 lần 14 lần 23 lần 34 lần 69 lần
  3 7 lần 14 lần 23 lần 46 lần 69 lần
  4 10 lần 11 lần 20 lần 42 lần 79 lần
  5 7 lần 11 lần 20 lần 36 lần 79 lần
  6 7 lần 15 lần 28 lần 44 lần 81 lần
  7 3 lần 15 lần 28 lần 29 lần 81 lần
  8 8 lần 19 lần 32 lần 50 lần 77 lần
  9 14 lần 19 lần 32 lần 51 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so