• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 15 lần 31 lần 42 lần 84 lần
  1 12 lần 15 lần 31 lần 45 lần 84 lần
  2 7 lần 19 lần 31 lần 33 lần 83 lần
  3 7 lần 19 lần 31 lần 36 lần 83 lần
  4 13 lần 10 lần 23 lần 53 lần 74 lần
  5 4 lần 10 lần 23 lần 28 lần 74 lần
  6 8 lần 8 lần 22 lần 41 lần 67 lần
  7 12 lần 8 lần 22 lần 43 lần 67 lần
  8 7 lần 19 lần 37 lần 46 lần 106 lần
  9 4 lần 19 lần 37 lần 38 lần 106 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so