• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 11 lần 27 lần 39 lần 72 lần
  1 3 lần 11 lần 27 lần 38 lần 72 lần
  2 4 lần 13 lần 25 lần 31 lần 72 lần
  3 7 lần 13 lần 25 lần 33 lần 72 lần
  4 3 lần 10 lần 22 lần 40 lần 69 lần
  5 6 lần 10 lần 22 lần 40 lần 69 lần
  6 8 lần 13 lần 22 lần 43 lần 63 lần
  7 4 lần 13 lần 22 lần 43 lần 63 lần
  8 8 lần 4 lần 24 lần 34 lần 82 lần
  9 7 lần 4 lần 24 lần 37 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 01 -2021 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so