• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 32 lần 32 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 32 lần 32 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 13 lần 16 lần 25 lần 58 lần
  1 8 lần 13 lần 16 lần 29 lần 58 lần
  2 6 lần 13 lần 21 lần 27 lần 65 lần
  3 7 lần 13 lần 21 lần 25 lần 65 lần
  4 5 lần 8 lần 20 lần 33 lần 62 lần
  5 6 lần 8 lần 20 lần 26 lần 62 lần
  6 7 lần 12 lần 18 lần 27 lần 69 lần
  7 7 lần 12 lần 18 lần 26 lần 69 lần
  8 11 lần 9 lần 21 lần 24 lần 78 lần
  9 15 lần 9 lần 21 lần 41 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so