• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 11 lần 23 lần 40 lần 83 lần
  1 5 lần 11 lần 23 lần 42 lần 83 lần
  2 8 lần 10 lần 26 lần 40 lần 92 lần
  3 11 lần 10 lần 26 lần 41 lần 92 lần
  4 7 lần 11 lần 26 lần 32 lần 66 lần
  5 6 lần 11 lần 26 lần 36 lần 66 lần
  6 10 lần 17 lần 29 lần 42 lần 104 lần
  7 5 lần 17 lần 29 lần 37 lần 104 lần
  8 11 lần 17 lần 25 lần 48 lần 67 lần
  9 9 lần 17 lần 25 lần 47 lần 67 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so