• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 23 lần 23 lần
  1 23 lần 23 lần 23 lần 23 lần 23 lần
  2 23 lần 23 lần 23 lần 29 lần 29 lần
  3 29 lần 29 lần 29 lần 29 lần 29 lần
  4 29 lần 29 lần 29 lần 26 lần 26 lần
  5 26 lần 26 lần 26 lần 26 lần 26 lần
  6 26 lần 26 lần 26 lần 35 lần 35 lần
  7 35 lần 35 lần 35 lần 35 lần 35 lần
  8 35 lần 35 lần 35 lần 23 lần 23 lần
  9 23 lần 23 lần 23 lần 23 lần 23 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 23 lần 23 lần 12 lần 25 lần 65 lần
  1 65 lần 65 lần 12 lần 23 lần 65 lần
  2 65 lần 65 lần 11 lần 34 lần 79 lần
  3 79 lần 79 lần 11 lần 25 lần 79 lần
  4 79 lần 79 lần 15 lần 28 lần 64 lần
  5 64 lần 64 lần 15 lần 27 lần 64 lần
  6 64 lần 64 lần 11 lần 22 lần 62 lần
  7 62 lần 62 lần 11 lần 29 lần 62 lần
  8 62 lần 62 lần 17 lần 32 lần 68 lần
  9 68 lần 68 lần 17 lần 25 lần 68 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so