• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 4 lần 21 lần 37 lần 77 lần
  1 10 lần 4 lần 21 lần 35 lần 77 lần
  2 12 lần 13 lần 26 lần 54 lần 75 lần
  3 6 lần 13 lần 26 lần 50 lần 75 lần
  4 10 lần 18 lần 29 lần 42 lần 90 lần
  5 10 lần 18 lần 29 lần 43 lần 90 lần
  6 5 lần 17 lần 33 lần 31 lần 92 lần
  7 6 lần 17 lần 33 lần 37 lần 92 lần
  8 9 lần 16 lần 29 lần 39 lần 85 lần
  9 10 lần 16 lần 29 lần 37 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 03 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so