Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
2 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 13 lần 13 lần 13 lần 38 lần 38 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
5 12 lần 12 lần 12 lần 51 lần 51 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần 42 lần 42 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc