• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  6 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
  7 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 16 lần 28 lần 36 lần 77 lần
  1 7 lần 16 lần 28 lần 46 lần 77 lần
  2 13 lần 10 lần 25 lần 44 lần 83 lần
  3 7 lần 10 lần 25 lần 45 lần 83 lần
  4 6 lần 20 lần 32 lần 36 lần 85 lần
  5 9 lần 20 lần 32 lần 41 lần 85 lần
  6 11 lần 10 lần 31 lần 47 lần 87 lần
  7 9 lần 10 lần 31 lần 42 lần 87 lần
  8 5 lần 8 lần 27 lần 37 lần 75 lần
  9 5 lần 8 lần 27 lần 31 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so