• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  8 13 lần 13 lần 13 lần 44 lần 44 lần
  9 13 lần 13 lần 13 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 8 lần 22 lần 38 lần 59 lần
  1 13 lần 8 lần 22 lần 41 lần 59 lần
  2 9 lần 16 lần 29 lần 46 lần 60 lần
  3 11 lần 16 lần 29 lần 43 lần 60 lần
  4 5 lần 16 lần 31 lần 42 lần 68 lần
  5 10 lần 16 lần 31 lần 48 lần 68 lần
  6 4 lần 17 lần 30 lần 38 lần 65 lần
  7 11 lần 17 lần 30 lần 31 lần 65 lần
  8 10 lần 9 lần 26 lần 43 lần 53 lần
  9 4 lần 9 lần 26 lần 35 lần 53 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so