• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 51 lần 51 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 51 lần 51 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 9 lần 28 lần 49 lần 82 lần
  1 10 lần 9 lần 28 lần 40 lần 82 lần
  2 7 lần 16 lần 24 lần 40 lần 70 lần
  3 14 lần 16 lần 24 lần 41 lần 70 lần
  4 9 lần 11 lần 23 lần 31 lần 87 lần
  5 6 lần 11 lần 23 lần 39 lần 87 lần
  6 6 lần 18 lần 29 lần 41 lần 77 lần
  7 3 lần 18 lần 29 lần 39 lần 77 lần
  8 7 lần 14 lần 24 lần 42 lần 79 lần
  9 12 lần 14 lần 24 lần 43 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so