• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần 14 lần 51 lần 51 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 51 lần 51 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 59 lần 59 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 59 lần 59 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 14 lần 24 lần 39 lần 78 lần
  1 9 lần 14 lần 24 lần 39 lần 78 lần
  2 9 lần 13 lần 28 lần 38 lần 89 lần
  3 9 lần 13 lần 28 lần 51 lần 89 lần
  4 10 lần 11 lần 25 lần 43 lần 79 lần
  5 4 lần 11 lần 25 lần 27 lần 79 lần
  6 4 lần 15 lần 29 lần 34 lần 87 lần
  7 8 lần 15 lần 29 lần 42 lần 87 lần
  8 10 lần 18 lần 36 lần 49 lần 95 lần
  9 13 lần 18 lần 36 lần 43 lần 95 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so