• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
  1 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 18 lần 35 lần 48 lần 99 lần
  1 12 lần 18 lần 35 lần 46 lần 99 lần
  2 7 lần 15 lần 29 lần 38 lần 81 lần
  3 8 lần 15 lần 29 lần 33 lần 81 lần
  4 5 lần 11 lần 27 lần 37 lần 78 lần
  5 3 lần 11 lần 27 lần 33 lần 78 lần
  6 9 lần 12 lần 27 lần 40 lần 66 lần
  7 8 lần 12 lần 27 lần 52 lần 66 lần
  8 10 lần 10 lần 27 lần 44 lần 75 lần
  9 6 lần 10 lần 27 lần 34 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so