• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 8 lần 21 lần 28 lần 72 lần
  1 8 lần 8 lần 21 lần 40 lần 72 lần
  2 10 lần 14 lần 23 lần 54 lần 76 lần
  3 8 lần 14 lần 23 lần 39 lần 76 lần
  4 9 lần 18 lần 32 lần 44 lần 108 lần
  5 8 lần 18 lần 32 lần 45 lần 108 lần
  6 7 lần 14 lần 31 lần 40 lần 81 lần
  7 5 lần 14 lần 31 lần 31 lần 81 lần
  8 11 lần 15 lần 27 lần 46 lần 81 lần
  9 9 lần 15 lần 27 lần 38 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so