• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 12 lần 24 lần 39 lần 87 lần
  1 3 lần 12 lần 24 lần 32 lần 87 lần
  2 9 lần 7 lần 21 lần 36 lần 62 lần
  3 8 lần 7 lần 21 lần 47 lần 62 lần
  4 7 lần 13 lần 25 lần 42 lần 85 lần
  5 3 lần 13 lần 25 lần 36 lần 85 lần
  6 8 lần 15 lần 29 lần 43 lần 87 lần
  7 12 lần 15 lần 29 lần 51 lần 87 lần
  8 13 lần 16 lần 26 lần 46 lần 83 lần
  9 10 lần 16 lần 26 lần 33 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 09 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so