• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  6 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  7 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 8 lần 22 lần 35 lần 78 lần
  1 12 lần 8 lần 22 lần 55 lần 78 lần
  2 8 lần 23 lần 36 lần 42 lần 93 lần
  3 9 lần 23 lần 36 lần 49 lần 93 lần
  4 8 lần 12 lần 24 lần 42 lần 77 lần
  5 8 lần 12 lần 24 lần 42 lần 77 lần
  6 1 lần 16 lần 37 lần 25 lần 89 lần
  7 6 lần 16 lần 37 lần 30 lần 89 lần
  8 9 lần 14 lần 27 lần 36 lần 88 lần
  9 16 lần 14 lần 27 lần 49 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so