• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 16 lần 26 lần 41 lần 90 lần
  1 7 lần 16 lần 26 lần 47 lần 90 lần
  2 13 lần 12 lần 27 lần 37 lần 83 lần
  3 3 lần 12 lần 27 lần 34 lần 83 lần
  4 15 lần 15 lần 30 lần 41 lần 71 lần
  5 5 lần 15 lần 30 lần 47 lần 71 lần
  6 7 lần 14 lần 23 lần 41 lần 67 lần
  7 7 lần 14 lần 23 lần 39 lần 67 lần
  8 7 lần 20 lần 28 lần 45 lần 87 lần
  9 6 lần 20 lần 28 lần 33 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so