• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 31 lần 31 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 31 lần 31 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 28 lần 39 lần 78 lần
  1 10 lần 12 lần 28 lần 43 lần 78 lần
  2 5 lần 13 lần 23 lần 34 lần 73 lần
  3 8 lần 13 lần 23 lần 34 lần 73 lần
  4 11 lần 8 lần 20 lần 53 lần 80 lần
  5 8 lần 8 lần 20 lần 38 lần 80 lần
  6 8 lần 11 lần 24 lần 42 lần 77 lần
  7 12 lần 11 lần 24 lần 43 lần 77 lần
  8 6 lần 20 lần 40 lần 41 lần 90 lần
  9 6 lần 20 lần 40 lần 38 lần 90 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so