• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 45 lần 45 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 45 lần 45 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 35 lần 35 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 35 lần 35 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 33 lần 44 lần 87 lần
  1 13 lần 16 lần 33 lần 45 lần 87 lần
  2 12 lần 19 lần 35 lần 39 lần 82 lần
  3 7 lần 19 lần 35 lần 34 lần 82 lần
  4 10 lần 15 lần 28 lần 52 lần 75 lần
  5 3 lần 15 lần 28 lần 27 lần 75 lần
  6 5 lần 10 lần 21 lần 38 lần 69 lần
  7 7 lần 10 lần 21 lần 42 lần 69 lần
  8 8 lần 18 lần 34 lần 45 lần 105 lần
  9 6 lần 18 lần 34 lần 39 lần 105 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so