Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 15 lần 29 lần 41 lần 82 lần
1 7 lần 15 lần 29 lần 42 lần 82 lần
2 8 lần 9 lần 26 lần 45 lần 75 lần
3 6 lần 9 lần 26 lần 29 lần 75 lần
4 9 lần 18 lần 31 lần 46 lần 92 lần
5 9 lần 18 lần 31 lần 50 lần 92 lần
6 10 lần 9 lần 17 lần 39 lần 70 lần
7 8 lần 9 lần 17 lần 43 lần 70 lần
8 10 lần 19 lần 32 lần 36 lần 82 lần
9 7 lần 19 lần 32 lần 34 lần 82 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc