• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 16 lần 21 lần 26 lần 62 lần
  1 6 lần 16 lần 21 lần 30 lần 62 lần
  2 8 lần 9 lần 22 lần 27 lần 64 lần
  3 4 lần 9 lần 22 lần 24 lần 64 lần
  4 5 lần 11 lần 23 lần 31 lần 61 lần
  5 5 lần 11 lần 23 lần 27 lần 61 lần
  6 6 lần 9 lần 19 lần 27 lần 68 lần
  7 8 lần 9 lần 19 lần 26 lần 68 lần
  8 13 lần 6 lần 21 lần 23 lần 73 lần
  9 14 lần 6 lần 21 lần 42 lần 73 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so