• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 7 lần 21 lần 39 lần 77 lần
  1 9 lần 7 lần 21 lần 32 lần 77 lần
  2 7 lần 13 lần 25 lần 49 lần 74 lần
  3 6 lần 13 lần 25 lần 48 lần 74 lần
  4 13 lần 17 lần 28 lần 47 lần 88 lần
  5 10 lần 17 lần 28 lần 46 lần 88 lần
  6 7 lần 13 lần 29 lần 31 lần 91 lần
  7 5 lần 13 lần 29 lần 35 lần 91 lần
  8 12 lần 20 lần 35 lần 40 lần 89 lần
  9 8 lần 20 lần 35 lần 38 lần 89 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so