Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc