• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 43 lần 43 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 43 lần 43 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 30 lần 44 lần 88 lần
  1 8 lần 15 lần 30 lần 41 lần 88 lần
  2 14 lần 19 lần 30 lần 57 lần 78 lần
  3 7 lần 19 lần 30 lần 32 lần 78 lần
  4 10 lần 19 lần 44 lần 41 lần 105 lần
  5 7 lần 19 lần 44 lần 38 lần 105 lần
  6 8 lần 10 lần 20 lần 50 lần 79 lần
  7 10 lần 10 lần 20 lần 40 lần 79 lần
  8 3 lần 14 lần 27 lần 37 lần 83 lần
  9 5 lần 14 lần 27 lần 25 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so