• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 27 lần 46 lần 83 lần
  1 5 lần 14 lần 27 lần 35 lần 83 lần
  2 9 lần 8 lần 22 lần 41 lần 73 lần
  3 12 lần 8 lần 22 lần 55 lần 73 lần
  4 1 lần 13 lần 31 lần 30 lần 90 lần
  5 12 lần 13 lần 31 lần 42 lần 90 lần
  6 9 lần 16 lần 31 lần 38 lần 97 lần
  7 8 lần 16 lần 31 lần 39 lần 97 lần
  8 10 lần 4 lần 14 lần 33 lần 71 lần
  9 7 lần 4 lần 14 lần 46 lần 71 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so