• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 16 lần 16 lần 16 lần 54 lần 54 lần
  1 16 lần 16 lần 16 lần 54 lần 54 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 61 lần 61 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 61 lần 61 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 13 lần 27 lần 42 lần 77 lần
  1 8 lần 13 lần 27 lần 38 lần 77 lần
  2 9 lần 13 lần 29 lần 39 lần 91 lần
  3 7 lần 13 lần 29 lần 45 lần 91 lần
  4 11 lần 12 lần 21 lần 45 lần 80 lần
  5 5 lần 12 lần 21 lần 30 lần 80 lần
  6 4 lần 13 lần 24 lần 34 lần 83 lần
  7 10 lần 13 lần 24 lần 45 lần 83 lần
  8 9 lần 18 lần 36 lần 44 lần 94 lần
  9 11 lần 18 lần 36 lần 43 lần 94 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so