Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 16 lần 16 lần 16 lần 46 lần 46 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
3 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 52 lần 52 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 06 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7