• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  4 14 lần 14 lần 14 lần 45 lần 45 lần
  5 14 lần 14 lần 14 lần 45 lần 45 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 31 lần 50 lần 92 lần
  1 8 lần 16 lần 31 lần 36 lần 92 lần
  2 6 lần 15 lần 25 lần 37 lần 70 lần
  3 11 lần 15 lần 25 lần 40 lần 70 lần
  4 7 lần 10 lần 29 lần 31 lần 74 lần
  5 11 lần 10 lần 29 lần 49 lần 74 lần
  6 9 lần 20 lần 30 lần 39 lần 79 lần
  7 7 lần 20 lần 30 lần 41 lần 79 lần
  8 8 lần 11 lần 21 lần 43 lần 79 lần
  9 4 lần 11 lần 21 lần 39 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so