• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 19 lần 36 lần 49 lần 97 lần
  1 14 lần 19 lần 36 lần 44 lần 97 lần
  2 9 lần 16 lần 28 lần 40 lần 80 lần
  3 4 lần 16 lần 28 lần 30 lần 80 lần
  4 6 lần 13 lần 24 lần 38 lần 79 lần
  5 6 lần 13 lần 24 lần 31 lần 79 lần
  6 7 lần 10 lần 25 lần 39 lần 66 lần
  7 9 lần 10 lần 25 lần 53 lần 66 lần
  8 12 lần 11 lần 28 lần 46 lần 75 lần
  9 6 lần 11 lần 28 lần 35 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so