• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 25 lần 42 lần 85 lần
  1 3 lần 15 lần 25 lần 32 lần 85 lần
  2 10 lần 5 lần 18 lần 38 lần 61 lần
  3 8 lần 5 lần 18 lần 46 lần 61 lần
  4 4 lần 14 lần 28 lần 40 lần 87 lần
  5 5 lần 14 lần 28 lần 35 lần 87 lần
  6 8 lần 14 lần 31 lần 45 lần 85 lần
  7 13 lần 14 lần 31 lần 51 lần 85 lần
  8 10 lần 14 lần 26 lần 43 lần 84 lần
  9 11 lần 14 lần 26 lần 33 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so