• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 18 lần 27 lần 43 lần 93 lần
  1 5 lần 18 lần 27 lần 46 lần 93 lần
  2 15 lần 11 lần 26 lần 40 lần 81 lần
  3 5 lần 11 lần 26 lần 39 lần 81 lần
  4 12 lần 18 lần 31 lần 40 lần 71 lần
  5 6 lần 18 lần 31 lần 46 lần 71 lần
  6 4 lần 15 lần 24 lần 37 lần 70 lần
  7 9 lần 15 lần 24 lần 39 lần 70 lần
  8 5 lần 19 lần 28 lần 41 lần 86 lần
  9 7 lần 19 lần 28 lần 34 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc