• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 18 lần 27 lần 43 lần 93 lần
  1 5 lần 18 lần 27 lần 46 lần 93 lần
  2 15 lần 11 lần 26 lần 40 lần 81 lần
  3 5 lần 11 lần 26 lần 39 lần 81 lần
  4 12 lần 18 lần 31 lần 40 lần 71 lần
  5 6 lần 18 lần 31 lần 46 lần 71 lần
  6 4 lần 15 lần 24 lần 37 lần 70 lần
  7 9 lần 15 lần 24 lần 39 lần 70 lần
  8 5 lần 19 lần 28 lần 41 lần 86 lần
  9 7 lần 19 lần 28 lần 34 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so