• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 40 lần 40 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 25 lần 39 lần 75 lần
  1 9 lần 10 lần 25 lần 46 lần 75 lần
  2 4 lần 14 lần 25 lần 35 lần 76 lần
  3 6 lần 14 lần 25 lần 31 lần 76 lần
  4 8 lần 9 lần 18 lần 54 lần 78 lần
  5 14 lần 9 lần 18 lần 41 lần 78 lần
  6 10 lần 12 lần 25 lần 42 lần 77 lần
  7 11 lần 12 lần 25 lần 42 lần 77 lần
  8 5 lần 19 lần 38 lần 37 lần 90 lần
  9 8 lần 19 lần 38 lần 38 lần 90 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so