• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần
  1 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần
  2 15 lần 15 lần 15 lần 42 lần 42 lần
  3 15 lần 15 lần 15 lần 42 lần 42 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 18 lần 28 lần 43 lần 77 lần
  1 9 lần 18 lần 28 lần 47 lần 77 lần
  2 9 lần 15 lần 30 lần 36 lần 97 lần
  3 5 lần 15 lần 30 lần 40 lần 97 lần
  4 8 lần 13 lần 24 lần 42 lần 73 lần
  5 9 lần 13 lần 24 lần 41 lần 73 lần
  6 9 lần 9 lần 24 lần 44 lần 87 lần
  7 9 lần 9 lần 24 lần 34 lần 87 lần
  8 7 lần 16 lần 30 lần 39 lần 79 lần
  9 5 lần 16 lần 30 lần 39 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 10 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so