• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 17 lần 26 lần 37 lần 71 lần
  1 5 lần 10 lần 24 lần 39 lần 87 lần
  2 11 lần 14 lần 28 lần 43 lần 86 lần
  3 4 lần 8 lần 31 lần 44 lần 77 lần
  4 6 lần 6 lần 19 lần 30 lần 67 lần
  5 10 lần 19 lần 36 lần 53 lần 94 lần
  6 11 lần 19 lần 31 lần 44 lần 87 lần
  7 9 lần 17 lần 26 lần 40 lần 76 lần
  8 8 lần 12 lần 28 lần 46 lần 89 lần
  9 10 lần 13 lần 21 lần 29 lần 76 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 14 lần 34 lần 52 lần 94 lần
  1 8 lần 14 lần 33 lần 48 lần 80 lần
  2 5 lần 9 lần 20 lần 36 lần 88 lần
  3 11 lần 12 lần 21 lần 28 lần 73 lần
  4 2 lần 12 lần 25 lần 41 lần 89 lần
  5 8 lần 12 lần 20 lần 31 lần 85 lần
  6 9 lần 13 lần 24 lần 35 lần 72 lần
  7 10 lần 14 lần 31 lần 45 lần 75 lần
  8 12 lần 18 lần 32 lần 45 lần 76 lần
  9 9 lần 17 lần 30 lần 44 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 11 -2018 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so