• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 12 lần 28 lần 42 lần 78 lần
  1 8 lần 12 lần 28 lần 33 lần 78 lần
  2 9 lần 11 lần 21 lần 33 lần 69 lần
  3 8 lần 11 lần 21 lần 45 lần 69 lần
  4 5 lần 12 lần 22 lần 47 lần 75 lần
  5 9 lần 12 lần 22 lần 50 lần 75 lần
  6 8 lần 12 lần 31 lần 32 lần 95 lần
  7 9 lần 12 lần 31 lần 46 lần 95 lần
  8 7 lần 13 lần 23 lần 38 lần 86 lần
  9 9 lần 13 lần 23 lần 39 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so