• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 52 lần 52 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 52 lần 52 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 17 lần 29 lần 42 lần 85 lần
  1 6 lần 17 lần 29 lần 39 lần 85 lần
  2 11 lần 11 lần 27 lần 40 lần 85 lần
  3 8 lần 11 lần 27 lần 33 lần 85 lần
  4 10 lần 16 lần 29 lần 42 lần 80 lần
  5 6 lần 16 lần 29 lần 28 lần 80 lần
  6 10 lần 13 lần 27 lần 40 lần 65 lần
  7 7 lần 13 lần 27 lần 44 lần 65 lần
  8 6 lần 16 lần 30 lần 37 lần 87 lần
  9 6 lần 16 lần 30 lần 33 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so