• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 53 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 53 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 15 lần 23 lần 32 lần 61 lần
  1 11 lần 15 lần 23 lần 47 lần 61 lần
  2 8 lần 18 lần 35 lần 45 lần 82 lần
  3 11 lần 18 lần 35 lần 36 lần 82 lần
  4 8 lần 14 lần 33 lần 47 lần 81 lần
  5 8 lần 14 lần 33 lần 42 lần 81 lần
  6 5 lần 18 lần 26 lần 41 lần 72 lần
  7 6 lần 18 lần 26 lần 38 lần 72 lần
  8 8 lần 14 lần 27 lần 41 lần 81 lần
  9 4 lần 14 lần 27 lần 36 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so