• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 25 lần 37 lần 76 lần
  1 9 lần 13 lần 25 lần 45 lần 76 lần
  2 10 lần 15 lần 27 lần 41 lần 92 lần
  3 9 lần 15 lần 27 lần 35 lần 92 lần
  4 8 lần 15 lần 31 lần 41 lần 82 lần
  5 7 lần 15 lần 31 lần 27 lần 82 lần
  6 10 lần 16 lần 25 lần 52 lần 82 lần
  7 4 lần 16 lần 25 lần 43 lần 82 lần
  8 8 lần 13 lần 26 lần 45 lần 77 lần
  9 8 lần 13 lần 26 lần 39 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so